Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Rzeszowie

Władze

Zarząd Zrzeszenia Prawników Polskich

Janusz Solecki
Prezes Zarządu

Arita Masłowska
V-ce Prezes Zarządu

dr Krzysztof Eckardt
V-ce Prezes Zarządu

Piotr Popek
Skarbnik Oddziału

Stanisław Rokita
V-ce Prezes Zarządu

Naszym zdaniem